7 metode pentru a aplica învățarea activă în sala de clasă

Învățarea activă

Aplicarea învățării active în sala de clasă este esențială pentru reușita procesului didactic deoarece stimulează dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor, dar și a gândirii critice și creative.

În literatura de specialitate se menționează faptul că este important să îi implicăm activ pe elevi în procesul de învățare, să antrenăm gândirea critică și colaborarea prin metode și instrumente moderne. Astfel, promovând învățarea prin joc, dezbaterea dar și acordând elevului șansa să fie în rolul unui profesor; noile achiziții sunt consolidate mai rapid și mai eficient.

 

Dan Levy, profesor al Harvard Kennedy School, afirmă faptul că pe lângă conținutul teoretic pe care îl pregătim în calitate de profesor, este esențial să proiectăm activități practice și antrenante, întrucât, ele reprezintă  piloni esențiali în crearea unui proces didactic inovator. Tot el subliniază importanța comunicării cu elevii, abordării unei atitudini deschise și flexibile și ascultarea activă a sugestiilor venite de la aceștia spre profesor. 

Iată aici 7 sugestii pentru aplicarea învățării active în sala de clasă: 

 

 1. Implică toate simțurile

 

Cercetările demonstrează faptul că atunci când sunt implicate mai multe simțuri (olfactiv, vizual, kinestezic etc.) informația este mult mai bine integrată de către elev.  Învățarea activă prin descoperire, folosind materiale concrete, permite elevului să își amintească ulterior nu doar ceea ce a auzit de la profesorul său, ci și ceea ce a atins, văzut, experimentat.

 

2. Antrenează gândirea critică

 

Învățarea activă promovează gândirea critică a elevilor și are drept obiectiv stimularea acesteia prin momente de reflecție în timpul activităților. Indiferent dacă vorbim despre numere, geografie, artă sau literatură, copilul are nevoie să deslușească misterele acestor domenii prin intermediul unui proces ghidat. Dacă informația este descoperită și nu primită, ca rezultat al unei prelegeri, motivația elevului și dorința de a se implica în proces vor crește. Acordarea unui timp de gândire în care copilul să găsească, să contureze sau să exprime un răspuns privind o situație dată reprezintă un prim pas spre conturarea unui proces didactic bazat pe învățare activă.

 

3. Încurajează colaborarea

 

Printre altele, o altă caracteristică a învățării active presupune lucrul împreună cu ceilalți. Dacă momentul de studiu este însoțit și de o activitate colaborativă, elevii nu doar că vor fi implicați real în procesul de învățare, dar își vor forma și abilități de comunicare, empatiei și își vor antrena încrederea în ,,împreună”. În conformitate cu disciplina studiată, fiecare grup de lucru poate primi o situație pe care să o rezolve, argumenteze, completeze. Rolul profesorului în astfel de momente este de a ghida, de a sprijini și de a se asigura că scopul activității este îndeplinit.

 

4. Folosește tehnici și  instrumente de lucru din manangement 

 

În cadrul activităților de grup mai sus detaliate, puteți integra metode precum brainstorming (stimulează creativitatea și comunicarea, elevii fiind puși în situația de a conveni asupra celor mai utile idei), pălăriile de Bono (o metodă prin intermediul căreia elevul descoperă cum să ajungă la cea mai bună soluție a unei probleme, mutându-se în mai multe perspective), turul galeriei (stimulează gândirea critică și subliniază importanța argumentării unei opinii, dar conduce și spre formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă).

 

5. Transformă-i pe copii în profesori

 

Oferă-le copiilor oportunitatea de a experimenta rolul de profesor și lansează-le provocarea de a pregăti prezentări pentru restul clasei, pe un anumit subiect. Această sugestie este utilă promovării învățării active elevul fiind direct implicat în procesul de descoperire de noi informații, înțelegând importanța feedback-ului atât din partea profesorului, cât și din partea celorlalți colegi, exersând competențele de vorbit în public și devenind autodidact. 

 

6. Promovează învățarea prin joc

 

Jocul de rol este o metodă foarte bună de a dezvolta competențe de rezolvare de probleme, de a susține procesul de autocunoaștere și de a facilita cooperarea în grup. În Cambridge Dictionary, jocul de rol este prezentat ca fiind un instrument prin intermediul căruia elevul să poată să exerseze empatia, creativitatea și găsirea de soluții pentru situații cu un caracter real. Învățarea activă are loc prin intermediul acestei sugestii de activitate, întrucât elevul reușește să pună în aplicare și să coreleze conceptele teoretice cu momente din viața reală. 

 

7. Încurajează dezbaterea 

 

Dezbaterea reprezintă un demers structurat care stimulează gândirea critică, puterea de argumentare a unei perspective și creativitatea manifestată prin găsirea unor idei inovatoare; de asemenea, prin intermediul acestei sugestii de activitate de învățare activă, elevul înțelege faptul că în multe momente din viața reală putem să avem opinii chiar contradictorii cu cei din jur. Dezbaterile oferă elevilor contextul necesar pentru a își forma sau exersa competența de a vorbi în public, abilitate importantă pentru parcursul educațional și nu numai.

 

Lista sugestiilor de activități prin intermediul cărora să putem implementa învățarea activă poate fi completată. Primul pas spre aducerea în lumină a unui proces centrat pe elev ar trebui să fie marcat de o discuție care să sublinieze beneficiile reale ale învățării active asupra copilului. Unora dintre elevi le-ar putea fi dificil să participe la o activitate de învățare activă complexă, prin urmare, este recomandat ca trecerea de la o activitate bazată doar pe prelegeri la o activitate în care elevul este implicat, să se facă treptat. 

 

Dacă te interesează mai multe din cele spuse de către Dan Levy, accesează Dan Levy, Harvard: Stabilește finalitățile procesului de învățare, decide și comunică criteriile de succes, elaborează un plan de învățare activă

Află care sunt Beneficiile învățării active: dezvoltarea abilităților de colaborare, a inteligenței emoționale și a gândirii critice și creative.

De asemenea, te-ar putea interesa și: Învățarea activă: de la predarea unidirecțională, la discuții, jocuri și proiecte colaborative.

 

Categorii BlogKinderpedia

Soluția completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe.

Simplifică activitatea profesorilor și îi aduce pe părinți mai aproape de progresul școlar al copiilor.

Articole recomandate
Kinderpedia.co - All Rights Reserved.
Kinderpedia HQ
46-48 Calea Plevnei
010233 Bucharest, RO
Kinderpedia CH
Langgasse 47c
6340 Baar, Switzerland
Kinderpedia UK
Caldecott House
Coalville, LE67 8PA, UK